PHUCBINH GROUP đã triển khai dịch vụ báo động trực tuyến Phucbinh247 cho chuỗi hệ thống tài chính F88.

F88 Business joint stock company

  • Project Financial system
  • Works Phucbinh247 online alarm service
  • Time 2021 - present
  • Venue Vietnam (Ha Noi city, Ho Chi Minh city, Nghe An province...)