Nhà máy Texhong Việt Nam

Texhong Vietnam factory

  • Project Factory
  • Works camera system, LAN
  • Time 2019
  • Venue Quang Ninh province