𝑫𝑵 𝒄𝒉𝒆̂́ 𝒙𝒖𝒂̂́𝒕 (𝑬𝑷𝑬) lưu trữ dữ liệu 𝑪𝒂𝒎𝒆𝒓𝒂 𝒕𝒐̂́𝒊 𝒕𝒉𝒊𝒆̂̉𝒖 12 𝒕𝒉𝒂́𝒏𝒈

25/11/2021
Điểm nổi bật của Nghị định 18/2021/NĐ-CP hướng dẫn thi hành luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu mới là quy định cụ thể về điều kiện, cơ chế quản lý, giám sát các doanh nghiệp chế xuất:

Có hàng rào cứng ngăn cách với khu vực bên ngoài; có cổng/cửa ra, vào đảm bảo việc đưa hàng hóa ra, vào doanh nghiệp chế xuất chỉ qua cổng/cửa.

Lắp đặt camera giám sát vào tất cả các thời điểm trong ngày (24/24), hiển thị rõ hình ảnh hàng hóa đi vào, đi ra doanh nghiệp.

Dữ liệu về hình ảnh camera được lưu giữ tại doanh nghiệp tối thiểu 12 tháng

Hệ thống camera được kết nối trực tiếp với cơ quan hải quan quản lý.

Hiện nay, hầu hết các nhà máy, các doanh nghiệp lưu lượng ghi hình đều dưới 1 năm và chưa được kết nối trực tiếp với cơ quan hải quan quản lý.
Vui lòng liên hệ chúng tôi để biết thêm thông tin và chúng tôi sẽ đưa ra giải pháp tới bạn:
 
CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ PHÚC BÌNH
Hotline: 087777 86 86
Đánh giá bài viết