Tuyển dụng

Tuyển dụng nhân viên kinh doanh tiếng Trung

Thời hạn nộp CV: 9/1/2014 – 9/2/2024.

Tuyển dụng nhân viên kinh doanh tiếng Hàn

Thời hạn nộp CV: 9/1/2014 – 9/2/2024.

Tuyển dụng nhân viên kinh doanh tiếng Nhật

Thời hạn nộp CV: 9/1/2014 – 9/2/2024.