Phucbinh Donation

31/05/2023

Hồ sơ tài trợ số 25 – bé Trần Anh Thư

Tháng 3/2023, Quỹ mổ tim cho trẻ em nghèo PHUCBINH DONATION đã tài trợ ca phẫu thuật tim cho bé Trần Anh Thư với số tiền 20 triệu đồng.
31/05/2023

Hồ sơ tài trợ số 24 – bé Nguyễn Thu Thủy

Kỷ niệm ngày doanh nhân 13/10/2022 PHUCBINH GROUP quyết định tài trợ miễn phí ca mổ tim cho bé Nguyễn Thu Thuỳ 9 tuổi bị suy tim và hở van hai lá, quê tại Võ Nhai Thái Nguyên, số tiền tài trợ là hơn 46 triệu đồng.
31/05/2023

Hồ sơ tài trợ số 23 – bé Phan Thị Minh Tâm

Tháng 8/2022, Quỹ mổ tim cho trẻ em nghèo PHUCBINH DONATION đã tài trợ ca phẫu thuật tim của bé Phan Thị Minh Tâm với số tiền hơn 41 triệu đồng.
31/05/2023

Hồ sơ tài trợ số 22 – bé Trần Quốc Bảo

Tháng 5/2022, Quỹ mổ tim cho trẻ em nghèo PHUCBINH DONATION đã tài trợ ca phẫu thuật tim của bé Trần Quốc Bảo với số tiền 6 triệu đồng.
31/05/2023

Hồ sơ tài trợ số 21 – bé Trương Phạm Anh Vũ

Tháng 4/2022, Quỹ mổ tim cho trẻ em nghèo PHUCBINH DONATION đã tài trợ ca phẫu thuật tim của bé Trương Phạm Anh Vũ với số tiền 15 triệu đồng.
31/05/2023

Hồ sơ tài trợ số 20 – bé Trần Ngọc Minh Châu

Tháng 3/2022, Quỹ mổ tim cho trẻ em nghèo PHUCBINH DONATION đã tài trợ ca phẫu thuật tim của bé Trần Ngọc Minh Châu với số tiền 60 triệu đồng.
31/05/2023

Hồ sơ tài trợ số 18 – bé Phùng Khánh An

Tháng 9/2019, đại diện Quỹ mổ tim cho trẻ em nghèo PHUCBINH DONATION đã tài trợ ca phẫu thuật tim lần 2 của bé Phùng Khánh An số tiền 28 triệu đồng.
31/05/2023

Hồ sơ tài trợ số 17 – bé Dương Tiểu Quỳnh

Tháng 7/2019, tại Bệnh viện Tim TP Hồ Chí Minh, đại diện Quỹ mổ tim cho trẻ em nghèo PHUCBINH DONATION đã tài trợ ca phẫu thuật tim của bé Dương Tiểu Quỳnh số tiền hơn 10 triệu đồng.
31/05/2023

Hồ sơ tài trợ số 16 – bé Lê Trọng Nghĩa

Trong những ngày tháng 3/2019, Quỹ mổ tim cho trẻ em nghèo PHUCBINH DONATION đã đồng hành cùng gia đình bé Lê Trọng Nghĩa trong những ngày chữa trị tại Bệnh viện Nhi Đồng TP.HCM và Bệnh viện Tim TP.HCM với tổng số tiền tài trợ 50 triệu đồng.
31/05/2023

Hồ sơ tài trợ số 15 – bé Lò Thị Yến Nhi

Tháng 3/2019, tại Bệnh viện Nhi Trung ương, đại diện Quỹ mổ tim cho trẻ em nghèo PHUCBINH DONATION đã tài trợ ca phẫu thuật tim của bé Lò Thị Yến Nhi số tiền 13 triệu đồng.