Phucbinh Donation

25/01/2023

Hồ sơ tài trợ số 2: Bé Vàng Thị Xe

Tháng 3/2017, tại Bệnh viện Tim Hà Nội, đại diện Quỹ mổ tim cho trẻ em nghèo PHUCBINH DONATION đã tài trợ ca phẫu thuật tim của bé Vàng Thị Xe số tiền hơn 20 triệu đồng.
25/01/2017

Hồ sơ tài trợ số 1: Bé LÝ LÙ PHƯƠNG THẢO

Tháng 2/2017, tại Bệnh viện Tim Hà Nội, đại diện Quỹ mổ tim cho trẻ em nghèo PHUCBINH DONATION đã tài trợ ca phẫu thuật tim của bé Lý Lù Phương Thảo số tiền hơn 20 triệu đồng.