Camera I-PRO
Camera I-PRO
 • Hạ tầng an ninh
 • Hạ tầng IT

Camera I-PRO

WV-S8574LG

WV-S8574LG

Hàng sẵn kho
WV-S8574LG
 • Mã sản phẩm:WV-S8574LG
 • Xuất xứ:Japan
 • Thương hiệu:I-PRO
 • Giá:Liên hệ
 • Bảo hành:
Mô tả

Camera mạng đa cảm biến ngoài trời 4x4K (AI)

Độ phân giải 4 x 4K (33MP) 3840x2160

Góc bao phủ 270 độ với 1 địa chỉ IP

Tốc độ 15 khung hình/giây

Tự động điều chỉnh ánh sáng (công nghệ AI)

Super Dynamic 120dB

Tầm nhìn trong đêm (có màu): 0.084 – 0.12lx

Mã hóa thông minh

Tích hợp đèn LED 360 độ

Hỗ trợ xem liên tục

Chứng nhận FIPS 140-2 cấp độ 3

WV-S8574L

WV-S8574L

Hàng sẵn kho
WV-S8574L
 • Mã sản phẩm:WV-S8574L
 • Xuất xứ:Japan
 • Thương hiệu:I-PRO
 • Giá:Liên hệ
 • Bảo hành:
Mô tả

Camera mạng đa cảm biến ngoài trời 4x4K (AI)

Độ phân giải 4 x 4K (33MP) 3840x2160

Góc bao phủ 360 độ với 1 địa chỉ IP

Tốc độ 15 khung hình/giây

Tự động điều chỉnh ánh sáng (công nghệ AI)

Super Dynamic 120dB

Tầm nhìn trong đêm (có màu): 0.084 – 0.12lx

Mã hóa thông minh

Tích hợp đèn LED 360 độ

Hỗ trợ xem liên tục

Chứng nhận FIPS 140-2 cấp độ 3

WV-S8573LG

WV-S8573LG

Hàng sẵn kho
WV-S8573LG
 • Mã sản phẩm:WV-S8573LG
 • Xuất xứ:Japan
 • Thương hiệu:I-PRO
 • Giá:Liên hệ
 • Bảo hành:
Mô tả

Camera mạng đa cảm biến ngoài trời 4x3K (AI)

Độ phân giải 4 x 3K (25MP) 3840x2160

Góc bao phủ 270 độ với 1 địa chỉ IP

Tốc độ 15 khung hình/giây

Tự động điều chỉnh ánh sáng (công nghệ AI)

Dải tần nhạy sáng 120dB

Tầm nhìn trong đêm (có màu): 0.084 – 0.12lx

Mã hóa thông minh

Tích hợp đèn LED 360 độ

Hỗ trợ xem liên tục

Chứng nhận FIPS 140-2 cấp độ 3

WV-S8573L

WV-S8573L

Hàng sẵn kho
WV-S8573L
 • Mã sản phẩm:WV-S8573L
 • Xuất xứ:Japan
 • Thương hiệu:I-PRO
 • Giá:Liên hệ
 • Bảo hành:
Mô tả

Camera mạng đa cảm biến ngoài trời 4x3K (AI)

Độ phân giải 4 x 3K (25MP) 3840x2160

Góc bao phủ 270 độ với 1 địa chỉ IP

Tốc độ 15 khung hình/giây

Tự động điều chỉnh ánh sáng (công nghệ AI)

Super Dynamic 120dB

Tầm nhìn trong đêm (có màu): 0.084 – 0.12lx

Mã hóa thông minh

Tích hợp đèn LED 360 độ

Hỗ trợ xem liên tục

Chứng nhận FIPS 140-2 cấp độ 3

WV-S8564LG

WV-S8564LG

Hàng sẵn kho
WV-S8564LG
 • Mã sản phẩm:WV-S8564LG
 • Xuất xứ:Japan
 • Thương hiệu:I-PRO
 • Giá:Liên hệ
 • Bảo hành:
Mô tả

Camera mạng đa cảm biến ngoài trời 4x6MP (AI)

Độ phân giải 4 x 6 MP (25MP) 3328x1872

Góc bao phủ 360 độ với 1 địa chỉ IP

Tốc độ 15 khung hình/giây

Tự động điều chỉnh ánh sáng (công nghệ AI)

Super Dynamic 120dB

Tầm nhìn trong đêm (có màu): 0.084 – 0.12 lx

Mã hóa thông minh

Tích hợp đèn LED 360 độ

Hỗ trợ xem liên tục

Chứng nhận FIPS 140-2 cấp độ 3

WV-S8564L

WV-S8564L

Hàng sẵn kho
WV-S8564L
 • Mã sản phẩm:WV-S8564L
 • Xuất xứ:Japan
 • Thương hiệu:I-PRO
 • Giá:Liên hệ
 • Bảo hành:
Mô tả

Camera mạng đa cảm biến ngoài trời 4x6MP (AI)

Độ phân giải 4 x 6 MP (25MP) 3328x1872

Góc bao phủ 360 độ với 1 địa chỉ IP

Tốc độ 15 khung hình/giây

Tự động điều chỉnh ánh sáng (công nghệ AI)

Super Dynamic 120dB

Tầm nhìn trong đêm (có màu): 0.084 – 0.12lx

Mã hóa thông minh

Tích hợp đèn LED 360 độ

Hỗ trợ xem liên tục

Chứng nhận FIPS 140-2 cấp độ 3

WV-S8563LG

WV-S8563LG

Hàng sẵn kho
WV-S8563LG
 • Mã sản phẩm:WV-S8563LG
 • Xuất xứ:Japan
 • Thương hiệu:I-PRO
 • Giá:Liên hệ
 • Bảo hành:
Mô tả

Camera mạng đa cảm biến ngoài trời 3x6MP (AI)

Độ phân giải 3 x 6 MP (19MP) 3328x1872

Góc bao phủ 270 độ với 1 địa chỉ IP

Tốc độ 15 khung hình/giây

Tự động điều chỉnh ánh sáng (công nghệ AI)

Super Dynamic 120dB

Tầm nhìn trong đêm (có màu): 0.084 – 0.12lx

Mã hóa thông minh

Hỗ trợ xem liên tục

Tích hợp đèn LED 360 độ

Chứng nhận FIPS 140-2 cấp độ 3

WV-S8563L

WV-S8563L

Hàng sẵn kho
WV-S8563L
 • Mã sản phẩm:WV-S8563L
 • Xuất xứ:Japan
 • Thương hiệu:I-PRO
 • Giá:Liên hệ
 • Bảo hành:
Mô tả

Camera mạng đa cảm biến ngoài trời 3x6MP (AI)

Độ phân giải 3 x 6 MP (19MP) 3328x1872

Góc bao phủ 270 độ với 1 địa chỉ IP

Tốc độ 15 khung hình/giây

Tự động điều chỉnh ánh sáng (công nghệ AI)

Super Dynamic 120dB

Tầm nhìn trong đêm (có màu): 0.084 – 0.12lx

Mã hóa thông minh

Hỗ trợ xem liên tục

Điều khi ển Zoom và lấy nét

Tích hợp đèn LED 360 độ

Chứng nhận FIPS 140-2 cấp độ 3

WV-S8544LG

WV-S8544LG

Hàng sẵn kho
WV-S8544LG
 • Mã sản phẩm:WV-S8544LG
 • Xuất xứ:Japan
 • Thương hiệu:I-PRO
 • Giá:Liên hệ
 • Bảo hành:
Mô tả

Camera mạng đa cảm biến ngoài trời 4x4MP (AI)

Độ phân giải 4 x 4 MP (16MP) 2688x1520

Góc bao phủ 360 độ với 1 địa chỉ IP

Tốc độ 30 khung hình/giây

Tự động điều chỉnh ánh sáng (công nghệ AI)

Super Dynamic 108dB

Tầm nhìn trong đêm (có màu): 0.21 – 0.3lx

Mã hóa thông minh

Hỗ trợ xem liên tục

Điều khi ển Zoom và lấy nét

Chứng nhận FIPS 140-2 cấp độ 3

Tích hợp đèn LED 360 độ

WV-S8544L

WV-S8544L

Hàng sẵn kho
WV-S8544L
 • Mã sản phẩm:WV-S8544L
 • Xuất xứ:Japan
 • Thương hiệu:I-PRO
 • Giá:Liên hệ
 • Bảo hành:
Mô tả

Camera mạng đa cảm biến ngoài trời 4x4MP (AI)

Độ phân giải 4 x 4 MP (16MP) 2688x1520

Góc bao phủ 360 độ với 1 địa chỉ IP

Tốc độ 30 khung hình/giây

Tự động điều chỉnh ánh sáng (công nghệ AI)

Super Dynamic 108dB

Tầm nhìn trong đêm (có màu): 0.21 – 0.3lx

Mã hóa thông minh

Hỗ trợ xem liên tục

Điều khi ển Zoom và lấy nét

Chứng nhận FIPS 140-2 cấp độ 3

Tích hợp đèn LED 360 độ

WV-S8544G

WV-S8544G

Hàng sẵn kho
WV-S8544G
 • Mã sản phẩm:WV-S8544G
 • Xuất xứ:Japan
 • Thương hiệu:I-PRO
 • Giá:Liên hệ
 • Bảo hành:
Mô tả

Camera mạng đa cảm biến ngoài trời 4x4MP (AI)

Độ phân giải 4 x 4 MP (16MP) 2688x1520

Góc bao phủ 360 độ với 1 địa chỉ IP

Tốc độ 30 khung hình/giây

Tự động điều chỉnh ánh sáng (công nghệ AI)

Super Dynamic 108dB

Tầm nhìn trong đêm (có màu): 0.21 – 0.3lx

Mã hóa thông minh

Hỗ trợ xem liên tục

Điều khiển Zoom và lấy nét

Chứng nhận FIPS 140-2 cấp độ 3

WV-S8544

WV-S8544

Hàng sẵn kho
WV-S8544
 • Mã sản phẩm:WV-S8544
 • Xuất xứ:Japan
 • Thương hiệu:I-PRO
 • Giá:Liên hệ
 • Bảo hành:
Mô tả

Camera mạng đa cảm biến ngoài trời 4x4MP (AI)

Độ phân giải 4 x 4 MP (16MP) 2688x1520

Góc bao phủ 360 độ với 1 địa chỉ IP

Tốc độ 30 khung hình/giây

Tự động điều chỉnh ánh sáng (công nghệ AI)

Super Dynamic 108dB

Tầm nhìn trong đêm (có màu): 0.21 – 0.3lx

Mã hóa thông minh

Hỗ trợ xem liên tục

Điều khi ển Zoom và lấy nét

Chứng nhận FIPS 140-2 cấp độ 3

WV-S8543LG

WV-S8543LG

Hàng sẵn kho
WV-S8543LG
 • Mã sản phẩm:WV-S8543LG
 • Xuất xứ:Japan
 • Thương hiệu:I-PRO
 • Giá:Liên hệ
 • Bảo hành:
Mô tả

Camera mạng đa cảm biến ngoài trời 3x4MP (AI)

Độ phân giải 3 x 4 MP (12MP) 2688x1520

Tốc độ 30 khung hình/giây

Tự động điều chỉnh ánh sáng (công nghệ AI)

Super Dynamic 108dB

Tầm nhìn trong đêm (có màu): 0.21 – 0.3lx

Mã hóa thông minh

Hỗ trợ xem liên tục

Điều khi ển Zoom và lấy nét

Chứng nhận FIPS 140-2 cấp độ 3

Tích hợp đèn hồng ngoại 360 độ

WV-S8543L

WV-S8543L

Hàng sẵn kho
WV-S8543L
 • Mã sản phẩm:WV-S8543L
 • Xuất xứ:Japan
 • Thương hiệu:I-PRO
 • Giá:Liên hệ
 • Bảo hành:
Mô tả

Camera mạng đa cảm biến ngoài trời 3x4MP (AI)

Độ phân giải 3 x 4 MP (12MP) 2688x1520

Tốc độ 30 khung hình/giây

Tự động điều chỉnh ánh sáng (công nghệ AI)

Super Dynamic 108dB

Tầm nhìn trong đêm (có màu): 0.21 – 0.3lx

Mã hóa thông minh

Hỗ trợ xem liên tục

Điều khi ển Zoom và lấy nét

Chứng nhận FIPS 140-2 cấp độ 3

Tích hợp đèn hồng ngoại 360 độ

WV-S8543G

WV-S8543G

Hàng sẵn kho
WV-S8543G
 • Mã sản phẩm:WV-S8543G
 • Xuất xứ:Japan
 • Thương hiệu:I-PRO
 • Giá:Liên hệ
 • Bảo hành:
Mô tả

Camera mạng đa cảm biến ngoài trời 3x4MP (AI)

Độ phân giải 3 x 4 MP (12MP) 2688x1520

Tốc độ 30 khung hình/giây

Tự động điều chỉnh ánh sáng (công nghệ AI)

Super Dynamic 108dB

Tầm nhìn trong đêm (có màu): 0.21 – 0.3lx

Mã hóa thông minh

Hỗ trợ xem liên tục

Điều khi ển Zoom và lấy nét

Chứng nhận FIPS 140-2 cấp độ 3

WV-S8543

WV-S8543

Hàng sẵn kho
WV-S8543
 • Mã sản phẩm:WV-S8543
 • Xuất xứ:Japan
 • Thương hiệu:I-PRO
 • Giá:Liên hệ
 • Bảo hành:
Mô tả

Camera mạng đa cảm biến ngoài trời 12MP (AI)

Độ phân giải 3 x 4 MP (12MP) 2688x1520

Tốc độ 30 khung hình/giây

Tự động điều chỉnh ánh sáng (công nghệ AI)

Super Dynamic 108dB

Tầm nhìn trong đêm (có màu): 0.21 – 0.3lx

Mã hóa thông minh

Hỗ trợ xem liên tục

Điều khi ển Zoom và lấy nét

Chứng nhận FIPS 140-2 cấp độ 3

Xem thêm