Đầu ghi hình
 • Hạ tầng an ninh
 • Hạ tầng IT

Đầu ghi hình

Đầu ghi UNV NVR304-32X
Đầu ghi UNV NVR304-32X
 • Mã sản phẩm:NVR304-32X
 • Xuất xứ:Asia
 • Thương hiệu:Huviron
 • Giá:Liên hệ
 • Bảo hành:12 tháng
Mô tả

"NVR304-32X
Đầu ghi hình IP
• Hỗ trợ chuẩn nén video Ultra 265/H.265/H.264
• Hỗ trợ 32 camera
• Hỗ trợ ONVIF chuẩn: Profile S, Profile G, Profile T
• Hỗ trợ 2 cổng HDMI (độ phân giải lên tới 4K (3840x2160)), 1 cổng VGA
• Hỗ trợ ghi hình camera 12MP
• Hỗ trợ RAID 1,5
• 4 ổ cứng HDD mỗi ổ 10TB
• Cho phép xem camera chế độ mắt cá
• Công nghệ đồng bộ dữ liệu ANR 
• Nâng cấp firmware qua cloud"


Đầu ghi UNV NVR304-16X
Đầu ghi UNV NVR304-16X
 • Mã sản phẩm:NVR304-16X
 • Xuất xứ:Asia
 • Thương hiệu:Huviron
 • Giá:Liên hệ
 • Bảo hành:12 tháng
Mô tả

"NVR304-16X
Đầu ghi hình IP
• Hỗ trợ chuẩn nén video Ultra 265/H.265/H.264
• Hỗ trợ 16 camera
• Hỗ trợ ONVIF chuẩn: Profile S, Profile G, Profile T
• Hỗ trợ 2 cổng HDMI (độ phân giải lên tới 4K (3840x2160)), 1 cổng VGA
• Hỗ trợ ghi hình camera 12MP
• Hỗ trợ RAID 1,5
• 4 ổ cứng HDD mỗi ổ 10TB
• Cho phép xem camera chế độ mắt cá
• Công nghệ đồng bộ dữ liệu ANR 
• Nâng cấp firmware qua cloud"


Đầu ghi UNV NVR302-16S2-P16
Đầu ghi UNV NVR302-16S2-P16
 • Mã sản phẩm:NVR302-16S2-P16
 • Xuất xứ:Asia
 • Thương hiệu:Huviron
 • Giá:Liên hệ
 • Bảo hành:12 tháng
Mô tả

"NVR302-16S2-P16
Đầu ghi 16 kênh 2 ổ cứng hỗ trợ chuẩn nén Ultra 265/H.265/H.264
• Hỗ trợ chuẩn nén video Ultra 265/H.265/H.264
• Hỗ trợ 16 camera
• Hỗ trợ kết nối 16 camera PoE theo kiểu cắm và chạy (PnP)
• Hỗ trợ ONVIF chuẩn: Profile S, Profile G, Profile T
• Xuất hình đồng thời HDMI và VGA
• Hỗ trợ ghi hình camera 8MP
• 2 ổ cứng HDD mỗi ổ 10TB
• Công nghệ đồng bộ dữ liệu ANR 
• Nâng cấp firmware qua cloud"


Đầu ghi UNV NVR301-08S2-P8
Đầu ghi UNV NVR301-08S2-P8
 • Mã sản phẩm:NVR301-08S2-P8
 • Xuất xứ:Asia
 • Thương hiệu:Huviron
 • Giá:Liên hệ
 • Bảo hành:12 tháng
Mô tả

"NVR302-08S2-P8
Đầu ghi 8 kênh 2 ổ cứng hỗ trợ chuẩn nén Ultra 265/H.265/H.264
• Hỗ trợ chuẩn nén video Ultra 265/H.265/H.264
• Hỗ trợ 8 camera
• Hỗ trợ kết nối 8 camera PoE theo kiểu cắm và chạy (PnP)
• Hỗ trợ ONVIF chuẩn: Profile S, Profile G, Profile T
• Xuất hình đồng thời HDMI và VGA
• Hỗ trợ ghi hình camera 8MP
• 2 ổ cứng HDD mỗi ổ 10TB
• Công nghệ đồng bộ dữ liệu ANR 
• Nâng cấp firmware qua cloud"


Đầu ghi UNV NVR302-32S
Đầu ghi UNV NVR302-32S
 • Mã sản phẩm:NVR302-32S
 • Xuất xứ:Asia
 • Thương hiệu:Huviron
 • Giá:Liên hệ
 • Bảo hành:12 tháng
Mô tả

"NVR302-32S
Đầu ghi 32 kênh 2 ổ cứng hỗ trợ chuẩn nén Ultra 265/H.265/H.264
• Hỗ trợ chuẩn nén video Ultra 265/H.265/H.264
• Hỗ trợ 32 camera
• Hỗ trợ ONVIF chuẩn: Profile S, Profile G, Profile T
• Xuất hình đồng thời HDMI và VGA
• Hỗ trợ ghi hình camera 8MP
• Truy xuất dữ liệu ghi hình tức thời
• 2 ổ cứng HDD mỗi ổ 6TB
• Công nghệ đồng bộ dữ liệu ANR 
• Nâng cấp firmware qua cloud"


Đầu ghi UNV NVR302-16S2
Đầu ghi UNV NVR302-16S2
 • Mã sản phẩm:NVR302-16S2
 • Xuất xứ:Asia
 • Thương hiệu:Huviron
 • Giá:Liên hệ
 • Bảo hành:12 tháng
Mô tả

NVR302-16S2
Đầu ghi 9 kênh 2 ổ cứng hỗ trợ chuẩn nén Ultra 265/H.265/H.264
• Hỗ trợ chuẩn nén video Ultra 265/H.265/H.264
• Hỗ trợ 9 camera
• Hỗ trợ ONVIF chuẩn: Profile S, Profile G, Profile T
• Xuất hình đồng thời HDMI và VGA
• Hỗ trợ ghi hình camera 8MP
• 2 ổ cứng HDD mỗi ổ 6TB
• Công nghệ đồng bộ dữ liệu ANR 
• Nâng cấp firmware qua cloud"


Đầu ghi UNV NVR302-09S2
Đầu ghi UNV NVR302-09S2
 • Mã sản phẩm:NVR302-09S2
 • Xuất xứ:Asia
 • Thương hiệu:Huviron
 • Giá:Liên hệ
 • Bảo hành:12 tháng
Mô tả

NVR302-09S2
Đầu ghi 9 kênh 2 ổ cứng hỗ trợ chuẩn nén Ultra 265/H.265/H.264
• Hỗ trợ chuẩn nén video Ultra 265/H.265/H.264
• Hỗ trợ 9 camera
• Hỗ trợ ONVIF chuẩn: Profile S, Profile G, Profile T
• Xuất hình đồng thời HDMI và VGA
• Hỗ trợ ghi hình camera 8MP
• 2 ổ cứng HDD mỗi ổ 6TB
• Công nghệ đồng bộ dữ liệu ANR 
• Nâng cấp firmware qua cloud"


Đầu ghi UNV NVR301-16X
Đầu ghi UNV NVR301-16X
 • Mã sản phẩm:NVR301-16X
 • Xuất xứ:Asia
 • Thương hiệu:Huviron
 • Giá:Liên hệ
 • Bảo hành:12 tháng
Mô tả

"NVR301-16X
Đầu ghi 16 kênh 1 ổ cứng hỗ trợ chuẩn nén Ultra 265/H.265/H.264
• Hỗ trợ chuẩn nén video Ultra 265/H.265/H.264
• Hỗ trợ 16 camera
• Hỗ trợ ONVIF chuẩn: Profile S, Profile G, Profile T
• Hỗ trợ 1 cổng HDMI, 1 cổng VGA
• Xuất hình đồng thời HDMI và VGA
• Hỗ trợ ghi hình camera 4K
• 1 ổ cứng HDD 6TB
• Nâng cấp firmware qua cloud"


Đầu ghi UNV NVR301-08X
Đầu ghi UNV NVR301-08X
 • Mã sản phẩm:NVR301-08X
 • Xuất xứ:Asia
 • Thương hiệu:Huviron
 • Giá:Liên hệ
 • Bảo hành:12 tháng
Mô tả


"NVR301-08X
Đầu ghi 8 kênh 1 ổ cứng hỗ trợ chuẩn nén Ultra 265/H.265/H.264
• Hỗ trợ chuẩn nén video Ultra 265/H.265/H.264
• Hỗ trợ 8 camera
• Hỗ trợ ONVIF chuẩn: Profile S, Profile G, Profile T
• Hỗ trợ 1 cổng HDMI, 1 cổng VGA
• Xuất hình đồng thời HDMI và VGA
• Hỗ trợ ghi hình camera 4K
• 1 ổ cứng HDD 6TB
• Nâng cấp firmware qua cloud"

Đầu ghi UNV NVR301-08X
Đầu ghi UNV NVR301-08X
 • Mã sản phẩm:NVR301-08X
 • Xuất xứ:Asia
 • Thương hiệu:Huviron
 • Giá:Liên hệ
 • Bảo hành:12 tháng
Mô tả


"NVR301-08X
Đầu ghi 8 kênh 1 ổ cứng hỗ trợ chuẩn nén Ultra 265/H.265/H.264
• Hỗ trợ chuẩn nén video Ultra 265/H.265/H.264
• Hỗ trợ 8 camera
• Hỗ trợ ONVIF chuẩn: Profile S, Profile G, Profile T
• Hỗ trợ 1 cổng HDMI, 1 cổng VGA
• Xuất hình đồng thời HDMI và VGA
• Hỗ trợ ghi hình camera 4K
• 1 ổ cứng HDD 6TB
• Nâng cấp firmware qua cloud"

Đầu ghi UNV NVR301-04X
Đầu ghi UNV NVR301-04X
 • Mã sản phẩm:NVR301-04X
 • Xuất xứ:Asia
 • Thương hiệu:Huviron
 • Giá:Liên hệ
 • Bảo hành:12 tháng
Mô tả

"NVR301-04X
Đầu ghi 4 kênh 1 ổ cứng hỗ trợ chuẩn nén Ultra 265/H.265/H.264
• Hỗ trợ chuẩn nén video Ultra 265/H.265/H.264
• Hỗ trợ 4 camera
• Hỗ trợ ONVIF chuẩn: Profile S, Profile G, Profile T
• Hỗ trợ 1 cổng HDMI, 1 cổng VGA
• Xuất hình đồng thời HDMI và VGA
• Hỗ trợ ghi hình camera 4K
• 1 ổ cứng HDD 6TB
• Nâng cấp firmware qua cloud"


Đầu ghi UNV NVR301-08X-P8
Đầu ghi UNV NVR301-08X-P8
 • Mã sản phẩm:NVR301-08X-P8
 • Xuất xứ:Asia
 • Thương hiệu:Uniview
 • Giá:Liên hệ
 • Bảo hành:12 tháng
Mô tả

"NVR301-08X-P8
Đầu ghi 8 kênh 1 ổ cứng
• Hỗ trợ chuẩn nén video Ultra 265/H.265/H.264
• Hỗ trợ 8 camera
• Hỗ trợ ONVIF chuẩn: Profile S, Profile G, Profile T
• Hỗ trợ 1 cổng HDMI, 1 cổng VGA
• Xuất hình đồng thời HDMI và VGA
• Hỗ trợ ghi hình camera 8MP
• 1 ổ cứng HDD 6TB
• Nâng cấp firmware qua cloud"Đầu ghi UNV NVR301-04X-P4
Đầu ghi UNV NVR301-04X-P4
 • Mã sản phẩm:NVR301-04X-P4
 • Xuất xứ:Asia
 • Thương hiệu:Uniview
 • Giá:Liên hệ
 • Bảo hành:12 tháng
Mô tả

NVR301-04X-P4
Đầu ghi 4 kênh 1 ổ cứng chuẩn nén Ultra 265/H.265/H.264
• Hỗ trợ chuẩn nén video Ultra 265/H.265/H.264
• Hỗ trợ 4 camera
• Hỗ trợ ONVIF chuẩn: Profile S, Profile G, Profile T
• Hỗ trợ 1 cổng HDMI, 1 cổng VGA
• Xuất hình đồng thời HDMI và VGA
• Hỗ trợ ghi hình camera 4K
• 1 ổ cứng HDD 6TB
• Nâng cấp firmware qua cloud"
Đầu ghi UNV NVR301-16S3
Đầu ghi UNV NVR301-16S3
 • Mã sản phẩm:NVR301-16S3
 • Xuất xứ:Asia
 • Thương hiệu:Huviron
 • Giá:Liên hệ
 • Bảo hành:12 tháng
Mô tả

Đầu ghi 4kênh 1 ổ cứng chuẩn nén Ultra 265/H.265/H.264
• Hỗ trợ chuẩn nén video Ultra 265/H.265/H.264
• Hỗ trợ 4 camera
• Hỗ trợ ONVIF chuẩn: Profile S, Profile G, Profile T
• Hỗ trợ 1 cổng HDMI độ phân giải lên tới 4K(3840x2160), 1 cổng VGA
• Xuất hình đồng thời HDMI và VGA
• Hỗ trợ ghi hình camera 4K
• 1 ổ cứng HDD 6TB
• Nâng cấp firmware qua cloud"


Đầu ghi UNV NVR301-08S3
Đầu ghi UNV NVR301-08S3
 • Mã sản phẩm:NVR301-08S3
 • Xuất xứ:Asia
 • Thương hiệu:Uniview
 • Giá:Liên hệ
 • Bảo hành:12 tháng
Mô tả

NVR301-08S3
Đầu ghi 8 kênh 1 ổ cứng chuẩn nén Ultra 265/H.265/H.264
• Hỗ trợ chuẩn nén video Ultra 265/H.265/H.264
• Hỗ trợ 8 camera
• Hỗ trợ ONVIF chuẩn: Profile S, Profile G, Profile T
• Hỗ trợ 1 cổng HDMI độ phân giải lên tới 4K(3840x2160), 1 cổng VGA
• Xuất hình đồng thời HDMI và VGA
• Hỗ trợ ghi hình camera 4K
• 1 ổ cứng HDD 6TB
• Nâng cấp firmware qua cloud"


Đầu ghi UNV NVR301-04S3
Đầu ghi UNV NVR301-04S3
 • Mã sản phẩm:NVR301-04S3
 • Xuất xứ:Asia
 • Thương hiệu:Uniview
 • Giá:Liên hệ
 • Bảo hành:12 tháng
Mô tả

Đầu ghi 4kênh 1 ổ cứng chuẩn nén Ultra 265/H.265/H.264
• Hỗ trợ chuẩn nén video Ultra 265/H.265/H.264
• Hỗ trợ 4 camera
• Hỗ trợ ONVIF chuẩn: Profile S, Profile G, Profile T
• Hỗ trợ 1 cổng HDMI độ phân giải lên tới 4K(3840x2160), 1 cổng VGA
• Xuất hình đồng thời HDMI và VGA
• Hỗ trợ ghi hình camera 4K
• 1 ổ cứng HDD 6TB
• Nâng cấp firmware qua cloud"


Xem thêm