Wifi Ruijie
Wifi Ruijie
 • Hạ tầng an ninh
 • Hạ tầng IT

Wifi Ruijie

Smart Wifi ngoài trời RG-AP630(IDA2)
Smart Wifi ngoài trời RG-AP630(IDA2)
 • Mã sản phẩm:RG-AP630(IDA2)
 • Xuất xứ:Trung Quốc
 • Thương hiệu:Ruijie
 • Giá:Liên hệ
 • Bảo hành:12 tháng
Mô tả

• Đường kính phủ sóng lên đến 250m.
• Tốc độ tối đa: 800Mbps@2.4GHz | 1.733Gbps@5GHz chuẩn 802.11a/b/g/n/ac Wave2.
• Công nghệ sóng: 4 luồng không gian MIMO | Anten đẳng hướng (Góc ngang 60°, góc dọc 30°)
• Cổng mạng: 1x combo PoE+ 1000M Uplink, 1x 10/100/1000Mbps
• Hỗ trợ 2 băng tần:
+ 802.11b/g/n: 2.4GHz to 2.483GHz
+ 802.11a/n/ac: 5.150GHz to 5.350GHz / 5.47GHz to 5.725GHz / 5.725GHz to 5.850GHz
• Nguồn: 802.3at PoE+ < 25W. Kích thước: 276*246*90mm (H*W*D)

Smart Wifi ngoài trời RG-AP630(IODA)
Smart Wifi ngoài trời RG-AP630(IODA)
 • Mã sản phẩm:RG-AP630(IODA)
 • Xuất xứ:Trung Quốc
 • Thương hiệu:Ruijie
 • Giá:Liên hệ
 • Bảo hành:12 tháng
Mô tả

• Đường kính phủ sóng lên đến 250m.
• Tốc độ tối đa: 450Mbps@2.4GHz | 1.3Gbps@5GHz chuẩn 802.11a/b/g/n/ac.
• Công nghệ sóng: 3 luồng không gian 3x3 MIMO | Anten đa hướng, hỗ trợ Anten gắn ngoài
• Cổng mạng: 1x combo PoE 1000M Uplink, 1x combo POE out 10/100/1000Mbps (60W PoE adaptor)
• Hỗ trợ 3 băng tần (2.4G+5G+5G):
+ 802.11b/g/n: 2.4GHz to 2.483GHz
+ 802.11a/n/ac: 5.150GHz to 5.350GHz / 5.47GHz to 5.725GHz / 5.725GHz to 5.850GHz
• Nguồn: 802.3at PoE+ < 25W. Kích thước: 276*246*90mm (H*W*D)

Smart Wifi ngoài trời RG-AP680(CD)
Smart Wifi ngoài trời RG-AP680(CD)
 • Mã sản phẩm:RG-AP680(CD)
 • Xuất xứ:Trung Quốc
 • Thương hiệu:Ruijie
 • Giá:Liên hệ
 • Bảo hành:12 tháng
Mô tả

• Đường kính phủ sóng lên đến 250m.
• Tốc độ tối đa: 300Mbps@2.4G | 867Mbps@5G. Công nghệ sóng: 2 luồng không gian 2x2 MIMO.
• Cổng mạng: 1x combo PoE+ 1000M Uplink | Anten đẳng hướng (Góc ngang 60°, góc dọc 30°)
• Hỗ trợ 2 băng tần (2.4G+5G):
+ 802.11b/g/n: 2.4GHz to 2.483GHz
+ 802.11a/n/ac: 5.150GHz to 5.350GHz / 5.47GHz to 5.725GHz / 5.725GHz to 5.850GHz
• Nguồn: 802.3af PoE+ < 12.95W. Kích thước: 276*246*90mm (H*W*D)

Smart Wifi ngoài trời RG-AP630(CD)
Smart Wifi ngoài trời RG-AP630(CD)
 • Mã sản phẩm:RG-AP630(CD)
 • Xuất xứ:Trung Quốc
 • Thương hiệu:Ruijie
 • Giá:Liên hệ
 • Bảo hành:12 tháng
Mô tả

• Đường kính phủ sóng lên đến 250m.
• Tốc độ tối đa: 1300Mbps@2.4G | 867Mbps@5G. Công nghệ sóng: 2 luồng không gian 2x2 MIMO.
• Cổng mạng: 1x combo PoE+ 1000M Uplink | Anten đẳng hướng (Góc ngang 60°, góc dọc 30°)
• Hỗ trợ 2 băng tần (2.4G+5G):
+ 802.11b/g/n: 2.4GHz to 2.483GHz
+ 802.11a/n/ac: 5.150GHz to 5.350GHz / 5.47GHz to 5.725GHz / 5.725GHz to 5.850GHz
• Nguồn: 802.3af PoE+ < 12.95W. Kích thước: 276*246*90mm (H*W*D)

Smart Wifi ốp trần RG-AP840-I
Smart Wifi ốp trần RG-AP840-I
 • Mã sản phẩm:RG-AP840-I
 • Xuất xứ:Trung Quốc
 • Thương hiệu:Ruijie
 • Giá:Liên hệ
 • Bảo hành:12 tháng
Mô tả

• Tốc độ tối đa: 2.4G: 400Mbps | 5G: 4.8Gbps | Công nghệ sóng: “X-Sense 4”, 2.4G 2×2 MIMO + 5G 4×4 MIMO.
• Cổng mạng: 2x PoE 1000M Uplink | Bluetooth: iBeacon
• Hỗ trợ 3 băng tần (2.4G+5G+5G):
+ 802.11b/g/n: 2.4GHz to 2.483GHz
+ 802.11a/n/ac/ax: 5.150GHz to 5.350GHz / 5.47GHz to 5.725GHz / 5.725GHz to 5.850GHz
• Nguồn: 802.3af/at PoE+ <25.4W hoặc DC 48V/ 1A.
• Công nghệ X-sense Smart Antenna
• Hỗ trợ tối đa 612 thiết bị | 48 BSSID
• Hỗ trợ các tính năng WIFI marketing

Smart Wifi ốp trần RG-AP730-L
Smart Wifi ốp trần RG-AP730-L
 • Mã sản phẩm:RG-AP730-L
 • Xuất xứ:Trung Quốc
 • Thương hiệu:Ruijie
 • Giá:10,000,000 VNĐ
 • Bảo hành:36 tháng
Mô tả

• Tốc độ tối đa: 2130Mbps@2.4G | 915Mbps@5G chuẩn 802.11a/b/g/n/ac wave2.
• Cổng mạng: 1x PoE+ 1000M Uplink
• Hỗ trợ 3 băng tần (2.4G+5G+5G):
+ 802.11b/g/n: 2.4GHz to 2.483GHz
+ 802.11a/n/ac: 5.150GHz to 5.350GHz / 5.47GHz to 5.725GHz / 5.725GHz to 5.850GHz
• Nguồn: 802.3at PoE+ <25.5W hoặc DC 48V/0.6A. Kích thước: 230*230*42mm (H*W*D)
• Hỗ trợ tối đa 768 thiết bị | 48 BSSID
• Hỗ trợ các tính năng WIFI marketing

Smart Wifi ốp trần RG-AP720-I
Smart Wifi ốp trần RG-AP720-I
 • Mã sản phẩm:RG-AP720-I
 • Xuất xứ:Trung Quốc
 • Thương hiệu:Ruijie
 • Giá:Liên hệ
 • Bảo hành:36 tháng
Mô tả

• Tốc độ tối đa: 1167Mbps chuẩn 802.11a/b/g/n/ac wave2. Công nghệ sóng: 2x2 MIMO
• Cổng mạng: 1x 1000M Ethernet LAN, 1x PoE 1000M Uplink
• Hỗ trợ 2 băng tần:
+ 802.11b/g/n: 2.4GHz to 2.483GHz
+ 802.11a/n/ac: 5.150GHz to 5.350GHz / 5.47GHz to 5.725GHz / 5.725GHz to 5.850GHz
• Nguồn: 802.3af/at PoE+ <12.95W hoặc DC 48V. Kích thước: 180*180*20mm (H*W*D)
• Hỗ trợ tối đa 256 thiết bị | 32 BSSID
• Hỗ trợ các tính năng WIFI marketing

Smart Wifi ốp trần RG-AP720-L
Smart Wifi ốp trần RG-AP720-L
 • Mã sản phẩm:RG-AP720-L
 • Xuất xứ:Trung Quốc
 • Thương hiệu:Ruijie
 • Giá:Liên hệ
 • Bảo hành:12 tháng
Mô tả

• Tốc độ tối đa: 1167Mbps@2.4G | 867Mbps@5G chuẩn 802.11a/b/g/n/ac wave2.
• Cổng mạng: 1x PoE 1000M Uplink
• Hỗ trợ 2 băng tần:
+ 802.11b/g/n: 2.4GHz to 2.483GHz
+ 802.11a/n/ac: 5.150GHz to 5.350GHz / 5.47GHz to 5.725GHz / 5.725GHz to 5.850GHz
• Nguồn: 802.3af PoE <12.95W hoặc DC 5V/3A. Kích thước: 194*194*37mm (H*W*D)
• Hỗ trợ tối đa 256 thiết bị | 32 BSSID
• Hỗ trợ các tính năng WIFI marketing

Smart Wifi ốp trần RG-AP210-L
Smart Wifi ốp trần RG-AP210-L
 • Mã sản phẩm:RG-AP210-L
 • Xuất xứ:Trung Quốc
 • Thương hiệu:Ruijie
 • Giá:Liên hệ
 • Bảo hành:12 tháng
Mô tả

• Tốc độ tối đa: 300Mbps@2.4GHz to 2.483GHz chuẩn 802.11 b/n/g. Cổng mạng: 1x PoE 100M Uplink
• Nguồn: 802.3af PoE <7.5W hoặc DC 12V/1A.
• Hỗ trợ tối đa 128 thiết bị | 16 BSSID
• Hỗ trợ các tính năng WIFI marketing

 

Smart Wifi gắn tường RG-AP180
Smart Wifi gắn tường RG-AP180
 • Mã sản phẩm:RG-AP180
 • Xuất xứ:Trung Quốc
 • Thương hiệu:Ruijie
 • Giá:Liên hệ
 • Bảo hành:12 tháng
Mô tả

• Tốc độ tối đa: 574.5Mbps@2.4GHz & 1.2Gbps@5GHz chuẩn 802.11a/n/ac/ax & 802.11b/g/n/ax.
• Công nghệ sóng 2x2 MU-MIMO, Wave 2
• Cổng mạng: 4x 1000M Ethernet LAN, 1x 1000M Uplink | 1x RJ-45 (RJ-11 combo)
• Nguồn: 802.3af PoE <8W hoặc Nguồn DC.
• Hỗ trợ tối đa 1024 thiết bị | 8 BSSID
• Hỗ trợ các tính năng WIFI marketing

Smart Wifi gắn tường RG-AP130(W2)
Smart Wifi gắn tường RG-AP130(W2)
 • Mã sản phẩm:RG-AP130(W2)
 • Xuất xứ:Trung Quốc
 • Thương hiệu:Ruijie
 • Giá:Liên hệ
 • Bảo hành:12 tháng
Mô tả

• Tốc độ tối đa: 1.167Gbps@2.4GHz & @5GHz chuẩn 802.11a/b/g/n/ac.
• Công nghệ sóng 2x2 MU-MIMO, Wave 2
• Cổng mạng: 4x 1000M Ethernet LAN, 1x 1000M Uplink | 1x RJ-45 (RJ-11 combo)
• Nguồn: 802.3af PoE <8W hoặc Nguồn DC. Kích thước: 115*86*37mm (H*W*D)
• Hỗ trợ tối đa 32 thiết bị | 16 BSSID
• Hỗ trợ các tính năng WIFI marketing

Smart Wifi gắn tường RG-AP130(L)
Smart Wifi gắn tường RG-AP130(L)
 • Mã sản phẩm:RG-AP130(L)
 • Xuất xứ:Trung Quốc
 • Thương hiệu:Ruijie
 • Giá:Liên hệ
 • Bảo hành:12 tháng
Mô tả

 • Tốc độ tối đa: 1.167Gbps@2.4GHz & @5GHz chuẩn 802.11a/b/g/n/ac.
 • Công nghệ sóng 2x2 MIMO
 • Cổng mạng: 4x 100M Ethernet LAN, 1x 1000M Uplink | 1x RJ-45 (RJ-11 combo)
 • Nguồn: 802.3af PoE <8W. Kích thước: 116*86*42mm (H*W*D)
 • Dịch vụ Ruijie Cloud miễn phí
 • Hỗ trợ tối đa 32 thiết bị | 16 BSSID
 • Tính năng cân bằng tải thông minh
 • Tính năng WIFI marketing

Smart Wifi gắn tường RG-AP110-L
Smart Wifi gắn tường RG-AP110-L
 • Mã sản phẩm:RG-AP110-L
 • Xuất xứ:Trung Quốc
 • Thương hiệu:Ruijie
 • Giá:Liên hệ
 • Bảo hành:12 tháng
Mô tả

 • Tốc độ tối đa: 300Mbps@2.4GHz chuẩn 802.11 b/n/g.
 • Cổng mạng: 1x 100M Ethernet LAN, 1x 100M Uplink
 • Nguồn: 802.3af PoE <5W. Kích thước: 86*85*34mm (H*W*D)
 • Hỗ trợ dịch vụ Ruijie Cloud miễn phí giúp cấu hình từ xa cực kỳ đơn giản.
 • Hỗ trợ tối đa 32 thiết bị | 8 BSSID
 • Hỗ trợ tính năng cân bằng tải thông minh dựa vào số lượng người dùng và lưu lượng.