Nâng cao nghiệp vụ nhân viên với các chương trình đào tạo nội bộ hàng tuần

20/08/2020

Bên cạnh nhu cầu được SỐNG, THỎA MÃN cảm xúc thì nhu cầu PHÁT TRIỂN bản thân là yếu tố quan trọng đóng góp vào thành công của một cá nhân. Và thành công của mỗi cá nhân sẽ quyết định thành công của một tập thể.
 
Hiểu rõ nguyên tắc này, Phúc Bình luôn xây dựng các chương trình đào tạo nội bộ hàng tuần:
– Đào tạo hòa nhập, văn hóa Công ty 
 Đào tạo chuyên môn nghiệp vụ kinh doanh
 Đào tạo chuyên môn nghiệp vụ kỹ thuật
 Đào tạo các kiến thức về sản phẩm: Camera, Wifi, và các thiết bị truyền hình…

 

pb c491c3a0o20te1baa1o20ne1bb99i20be1bb9920he1bb99i20nge1bb9920nhc3a2n20tc3a0i

 
Với mục tiêu:
  Bổ sung kiến thức, kỹ năng cho nhân viên
  Cung cấp đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp để phục vụ khách hàng
  Gắn kết các phòng ban, nhân viên trong Công ty
  Xóa bỏ khoảng cách Sếp và nhân viên 
=> Cùng hòa nhập Phúc Bình để được SỐNG, THỎA MÃN và PHÁT TRIỂN bản thân ngay thôi. Ghế trống của phòng đào tạo Phúc Bình vẫn còn, chỉ chờ bạn Apply!

Đánh giá bài viết