Phụ kiện
Phụ kiện
 • Hạ tầng an ninh
 • Hạ tầng IT

Phụ kiện

WV-QSR503M1-W

WV-QSR503M1-W

Hàng sẵn kho
WV-QSR503M1-W
 • Mã sản phẩm:WV-QSR503M1-W
 • Xuất xứ:Japan
 • Thương hiệu:Huviron
 • Giá:Liên hệ
 • Bảo hành:
Mô tả

Chân đế gắn tường (màu trắng): Thiết kế phù hợp để hỗ trợ gắn camera mạng lên trên tường.

WV-QSR503F1-W

WV-QSR503F1-W

Hàng sẵn kho
WV-QSR503F1-W
 • Mã sản phẩm:WV-QSR503F1-W
 • Xuất xứ:Japan
 • Thương hiệu:Panasonic
 • Giá:Liên hệ
 • Bảo hành:
Mô tả

Chân đế gắn tường (màu trắng): Thiết kế phù hợp để hỗ trợ gắn camera mạng lên trên tường.

WV-QWL501-B

WV-QWL501-B

Hàng sẵn kho
WV-QWL501-B
 • Mã sản phẩm:WV-QWL501-B
 • Xuất xứ:Japan
 • Thương hiệu:Panasonic
 • Giá:Liên hệ
 • Bảo hành:
Mô tả

Chân đế gắn tường (màu đen): Thiết kế phù hợp để hỗ trợ gắn camera mạng lên trên tường.

WV-QWL500-B

WV-QWL500-B

Hàng sẵn kho
WV-QWL500-B
 • Mã sản phẩm:WV-QWL500-B
 • Xuất xứ:Japan
 • Thương hiệu:Panasonic
 • Giá:Liên hệ
 • Bảo hành:
Mô tả

Chân đế gắn tường (màu đen): Thiết kế phù hợp để hỗ trợ gắn camera mạng lên trên tường.

WV-QSR501-B

WV-QSR501-B

Hàng sẵn kho
WV-QSR501-B
 • Mã sản phẩm:WV-QSR501-B
 • Xuất xứ:Japan
 • Thương hiệu:Panasonic
 • Giá:Liên hệ
 • Bảo hành:
Mô tả

Chân đế (màu đen): Thiết kế phù hợp để hỗ trợ gắn camera mạng lên trên tường.

WV-QPL500-B

WV-QPL500-B

Hàng sẵn kho
WV-QPL500-B
 • Mã sản phẩm:WV-QPL500-B
 • Xuất xứ:Japan
 • Thương hiệu:Panasonic
 • Giá:Liên hệ
 • Bảo hành:
Mô tả

Đế gắn màu đen: Thiết kế phù hợp để hỗ trợ gắn camera mạng lên tường.

WV-QEM100-B

WV-QEM100-B

Hàng sẵn kho
WV-QEM100-B
 • Mã sản phẩm:WV-QEM100-B
 • Xuất xứ:Japan
 • Thương hiệu:Panasonic
 • Giá:Liên hệ
 • Bảo hành:
Mô tả

Đế gắn trần màu đen: Thiết kế phù hợp để hỗ trợ gắn camera mạng lên trần nhà.

WV-QCL100-B

WV-QCL100-B

Hàng sẵn kho
WV-QCL100-B
 • Mã sản phẩm:WV-QCL100-B
 • Xuất xứ:Japan
 • Thương hiệu:Panasonic
 • Giá:Liên hệ
 • Bảo hành:
Mô tả

Đế gắn trần màu đen: Thiết kế phù hợp để hỗ trợ gắn camera mạng lên trần nhà.

WV-QJB503-W

WV-QJB503-W

Hàng sẵn kho
WV-QJB503-W
 • Mã sản phẩm:WV-QJB503-W
 • Xuất xứ:Japan
 • Thương hiệu:Panasonic
 • Giá:Liên hệ
 • Bảo hành:
Mô tả

Đế gắn trần màu trắng: Thiết kế phù hợp để hỗ trợ gắn camera mạng lên trần nhà.

WV-QSR503M-W

WV-QSR503M-W

Hàng sẵn kho
WV-QSR503M-W
 • Mã sản phẩm:WV-QSR503M-W
 • Xuất xứ:Japan
 • Thương hiệu:Panasonic
 • Giá:Liên hệ
 • Bảo hành:
Mô tả

Chân đế: Thiết kế phù hợp để hỗ trợ gắn camera mạng lên trên tường

WV-QSR503F-W

WV-QSR503F-W

Hàng sẵn kho
WV-QSR503F-W
 • Mã sản phẩm:WV-QSR503F-W
 • Xuất xứ:Japan
 • Thương hiệu:Panasonic
 • Giá:Liên hệ
 • Bảo hành:
Mô tả

Chân đế: Thiết kế phù hợp để hỗ trợ gắn camera mạng lên trên tường

WV-QSR503-W

WV-QSR503-W

Hàng sẵn kho
WV-QSR503-W
 • Mã sản phẩm:WV-QSR503-W
 • Xuất xứ:Japan
 • Thương hiệu:Panasonic
 • Giá:Liên hệ
 • Bảo hành:
Mô tả

Chân đế: Thiết kế phù hợp để hỗ trợ gắn camera mạng lên trên tường

WV-CF5SA

WV-CF5SA

Hàng sẵn kho
WV-CF5SA
 • Mã sản phẩm:WV-CF5SA
 • Xuất xứ:Japan
 • Thương hiệu:Panasonic
 • Giá:Liên hệ
 • Bảo hành:
Mô tả

Nắp vòm

WV- CU980/G

WV- CU980/G

Hàng sẵn kho
WV- CU980/G
 • Mã sản phẩm:WV- CU980/G
 • Xuất xứ:Japan
 • Thương hiệu:Panasonic
 • Giá:Liên hệ
 • Bảo hành:
Mô tả

Hệ thống điều khiển Ethernet 3D

- Thiết kế nhỏ gọn, dễ dàng lắp đặt

- Dễ vận hành, mang tính trực quan

- Hệ thống điều khiển tích hợp

Ống kính Tamron​ M13VG2713IR
Ống kính Tamron​ M13VG2713IR
 • Mã sản phẩm:M13VG2713IR
 • Xuất xứ:Asia
 • Thương hiệu:Tamron
 • Giá:Liên hệ
 • Bảo hành:
Ống kính Tamron​ 13VG308ASIRII
Ống kính Tamron​ 13VG308ASIRII
 • Mã sản phẩm:13VG308ASIRII
 • Xuất xứ:Asia
 • Thương hiệu:Tamron
 • Giá:Liên hệ
 • Bảo hành:
Xem thêm