PHUCBINH GROUP đã triển khai dịch vụ báo động trực tuyến Phucbinh247 cho chuỗi hệ thống tài chính F88.

Chuỗi hệ thống tài chính F88

  • Dự án Hệ thống tài chính
  • Hạng mục Dịch vụ cho thuê báo động trực tuyến Phucbinh247
  • Thời gian hoàn thành 2021
  • Địa điểm Hà Nội