Chuỗi cửa hàng Earldom

Chuỗi cửa hàng Earldom

PHUCBINH GROUP đã triển khai dịch vụ báo động trực tuyến Phucbinh247 cho Chuỗi cửa hàng Earldom.

Chuỗi cà phê Lack Tack

Chuỗi cà phê Lack Tack

PHUCBINH GROUP đã triển khai dịch vụ báo động trực tuyến Phucbinh247 cho chuỗi cà phê Lack Tack.

Tòa nhà Golden Palm

Tòa nhà Golden Palm

Tòa nhà Golden Palm là một trong những dự án tiêu biểu mà PHUCBINH GROUP đã triển khai thực hiện các hạng mục: Thiết kế hội nghị truyền hình trực tuyến.

Nhà máy Kyocera Việt Nam

Nhà máy Kyocera Việt Nam

Nhà máy Kyocera Việt Nam là một trong những dự án tiêu biểu mà PHUCBINH GROUP đã triển khai thực hiện các hạng mục: camera giám sát.

Nhà máy Elentec

Nhà máy Elentec

Nhà máy Elentec là một trong những dự án tiêu biểu mà PHUCBINH GROUP đã triển khai thực hiện các hạng mục: camera giám sát.

Nhà máy BLD Việt Nam

Nhà máy BLD Việt Nam

Nhà máy BLD là một trong những dự án tiêu biểu mà PHUCBINH GROUP đã triển khai thực hiện các hạng mục: camera giám sát.

Sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất

Sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất

Sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất là một trong những dự án tiêu biểu mà PHUCBINH GROUP đã triển khai thực hiện các hạng mục: hệ thống camera giám sát.

Sân bay quốc tế Đà Nẵng

san bay da nang

Sân bay quốc tế Đà Nẵng là một trong những dự án tiêu biểu mà PHUCBINH GROUP đã triển khai thực hiện các hạng mục: hệ thống camera giám sát.

Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh là một trong những dự án tiêu biểu mà PHUCBINH GROUP đã triển khai thực hiện các hạng mục: hệ thống camera giám sát.

Quảng trường thành phố Tuyên Quang

Quảng trường thành phố Tuyên Quang

Quảng trường thành phố Tuyên Quang là một trong những dự án tiêu biểu mà PHUCBINH GROUP đã triển khai thực hiện các hạng mục: hệ thống camera giám sát.