GATEWAY là gì? Cách hoạt động của gateway

28/10/2021

Gateway được sử dụng chủ yếu trong các tình huống khi cá nhân hoặc doanh nghiệp muốn đơn giản hóa việc kết nối internet cho một thiết bị mạng.

Gateway là gì?

Gateway là gì

Gateway là một nút mạng được sử dụng trong viễn thông nhằm kết nối hai mạng có giao thức truyền thông khác nhau có thể giao tiếp được với nhau, hiểu một cách đơn giản nó là cửa chính của một mạng khi giao tiếp với mạng khác

Một Gateway có thể kết nối với một hay nhiều mạng IP hoặc nhiều mạng chuyển mạch kênh. Gateway có vai trò xử lý đầu vào và ra của mạng vì tất cả dữ liệu phải đi qua hoặc giao tiếp với gateway trước khi được định tuyến.

Cách gateway hoạt động

Tất cả các mạng đều có một ranh giới và giới hạn giao tiếp với các thiết bị được kết nối trực tiếp với nó. Gateway: cung cấp kênh báo hiệu giữa mạng IP và mạng chuyển mạch kênh.

Gateway hoạt động bên cạnh một mạng và quản lý tất cả dữ liệu được chuyển hướng nội bộ hoặc bên ngoài từ mạng đó. Khi một mạng muốn giao tiếp với mạng khác, gói dữ liệu được chuyển đến gateway và sau đó được chuyển đến đích thông qua đường truyền hiệu quả nhất. Ngoài dữ liệu định tuyến, một gateway cũng sẽ lưu trữ thông tin về đường dẫn nội bộ của mạng chủ và đường dẫn của bất kỳ mạng bổ sung nào gặp phải.

Gateway về cơ bản là bộ chuyển đổi giao thức, tạo điều kiện tương thích giữa hai giao thức và hoạt động trên bất kỳ lớp nào của mô hình kết nối hệ thống mở.

Đánh giá bài viết