Trung tâm kỹ thuật & Bảo hành

Trung tâm kỹ thuật PHUCBINH GROUP có nhiệm vụ:

  • Nghiên cứu các công nghệ mới, cải tiến chất lượng kỹ thuật
  • Trực kĩ thuật, tiến hành bảo trì online và xử lý sự cố tại chân công trình
  • Sửa chữa và bảo hành điện tử chính hãng