Công ty cổ phần Huviron Việt Nam

logo công ty cổ phần huviron việt nam

Công ty cổ phần Huviron Việt Nam là đơn vị chuyên cung cấp và triển khai thi công giải pháp camera giám sát, thiết bị mạng và cáp mạng chuyên nghiệp, quy mô.

Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh

Chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh

Công ty cổ phần công nghệ Phúc Bình – Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh được thành lập vào năm 2014, chuyên tư vấn, cung cấp và triển khai thi công các giải pháp ICT, ELV, hạ tầng an ninh, dịch vụ kĩ thuật…

Chi nhánh TP. Đà Nẵng

chi nhánh Đà Nẵng

Công ty cổ phần công nghệ Phúc Bình – Chi nhánh TP. Đà Nẵng được thành lập vào năm 2014, cùng với chi nhánh TP. Hồ Chí Minh.

Trung tâm kỹ thuật & Bảo hành

logo Phúc Bình - tuyển dụng

Trung tâm kỹ thuật và bảo hành PHUCBINH GROUP có nhiệm vụ: Nghiên cứu các công nghệ mới, cải tiến chất lượng kỹ thuật, sửa chữa và bảo hành điện tử chính hãng.

Văn phòng kỹ thuật Vĩnh Phúc

logo Phúc Bình - tuyển dụng

Văn phòng kĩ thuật Vĩnh Phúc có nhiệm vụ: trực các vấn đề kĩ thuật, bảo trì và xử lý sự cỗ các công trình tại Vĩnh Phúc

Văn phòng kỹ thuật Hải Dương

logo Phúc Bình - tuyển dụng

Văn phòng kĩ thuật Hải Dương có nhiệm vụ: trực các vấn đề kĩ thuật, bảo trì và xử lý sự cỗ các công trình tại Hải Dương.

Văn phòng kỹ thuật Hải Phòng

logo Phúc Bình - tuyển dụng

Văn phòng kĩ thuật Hải Phòng có nhiệm vụ: trực các vấn đề kĩ thuật, bảo trì và xử lý sự cỗ các công trình tại Hải Phòng.

Văn phòng kỹ thuật Hà Nam

logo Phúc Bình - tuyển dụng

Văn phòng kỹ thuật Hà Nam có nhiệm vụ: Trực các vấn đề kỹ thuật, bảo trì và xử lý sự cố các công trình tại Hà Nam (các khu công nghiệp Đồng Văn I, Đồng Văn II, Đồng Văn IV, Hòa Mạc…). Hỗ trợ tư vấn, cung cấp và triển khai thi công các … Read more