Văn phòng kỹ thuật Hà Nam

Văn phòng kỹ thuật Hà Nam có nhiệm vụ:

  • Trực các vấn đề kỹ thuật, bảo trì và xử lý sự cố các công trình tại Hà Nam (các khu công nghiệp Đồng Văn I, Đồng Văn II, Đồng Văn IV, Hòa Mạc…).
  • Hỗ trợ tư vấn, cung cấp và triển khai thi công các giải pháp tổng thể về lĩnh vực công nghệ thông tin, điện – điện nhẹ, hạ tầng an ninh và dịch vụ cho thuê báo động trực tuyến Phucbinh247 tại Hà Nam và khu vực lân cận.
  • Sửa chữa và bảo hành điện tử chính hãng (kết nối với Trung tâm kĩ thuật và bảo hành tại Hà Nội).