Văn phòng kỹ thuật Hải Dương

Văn phòng kỹ thuật Hải Dương có nhiệm vụ:

  • Trực các vấn đề kỹ thuật, bảo trì và xử lý sự cố các công trình tại Hải Dương (các khu công nghiệp Phúc Điền, Đại An, Tân Trường, An Phát, Lai Cách…).
  • Hỗ trợ tư vấn, cung cấp và triển khai thi công các giải pháp tổng thể về lĩnh vực công nghệ thông tin, điện – điện nhẹ, hạ tầng an ninh và dịch vụ cho thuê báo động trực tuyến Phucbinh247 tại Hải Dương và khu vực lân cận.
  • Sửa chữa và bảo hành điện tử chính hãng (kết nối với Trung tâm kỹ thuật và bảo hành tại Hà Nội).