Chi nhánh Hải Phòng

Chi nhánh TP. Hải Phòng  có nhiệm vụ:

  • Khai thác khách hàng tại khu vực Hải Phòng
  • Trực các vấn đề kỹ thuật, bảo trì và xử lý sự cố các công trình tại Hải Phòng.
  • Hỗ trợ tư vấn, cung cấp và triển khai thi công các giải pháp tổng thể về lĩnh vực công nghệ thông tin, điện – điện nhẹ, hạ tầng an ninh và dịch vụ cho thuê báo động trực tuyến PhucBinh247 tại Hải Phòng và khu vực lân cận.
  • Sửa chữa và bảo hành điện tử chính hãng (kết nối với Trung tâm kỹ thuật và bảo hành tại Hà Nội).