Văn phòng kỹ thuật Vĩnh Phúc

Văn phòng kỹ thuật Vĩnh Phúc có nhiệm vụ:

  • Trực các vấn đề kỹ thuật, bảo trì và xử lý sự cố các công trình tại Vĩnh Phúc (các khu công nghiệp Khai Quang, Bình Xuyên, Bá Thiện, Thăng Long Vĩnh Phúc…).
  • Hỗ trợ tư vấn, cung cấp và triển khai thi công các giải pháp tổng thể về lĩnh vực công nghệ thông tin, điện – điện nhẹ, hạ tầng an ninh và dịch vụ cho thuê báo động trực tuyến Phucbinh247 tại Vĩnh Phúc và khu vực lân cận.
  • Sửa chữa và bảo hành điện tử chính hãng (kết nối với Trung tâm kỹ thuật và bảo hành tại Hà Nội).