Hệ thống cửa hàng Japanshop

Hệ thống siêu thị Japan shop

  • Dự án Cửa hàng bán lẻ
  • Hạng mục Dịch vụ cho thuê báo động trực tuyến Phucbinh247
  • Thời gian hoàn thành 2021
  • Địa điểm Hà Nội