Vàng bạc Bảo Tín Mạnh Hải

  • Dự án Cửa hàng vàng bạc đá quý
  • Hạng mục Dịch vụ cho thuê báo động trực tuyến Phucbinh247
  • Thời gian hoàn thành 2023
  • Địa điểm TP. Hồ Chí Minh