Tòa nhà Golden Palm

Tòa nhà Golden Palm

  • Dự án Tòa nhà
  • Hạng mục Thiết kế hội nghị truyền hình trực tuyến
  • Thời gian hoàn thành 2017
  • Địa điểm Hà Nội