Tòa nhà Hinode city là một trong những dự án tiêu biểu mà PHUCBINH GROUP đã triển khai thực hiện các hạng mục: Hệ thống camera giám sát.

Tòa nhà Hinode city

  • Dự án Tòa nhà
  • Hạng mục Hệ thống điện nhẹ (ELV) và hạ tầng an ninh.
  • Thời gian hoàn thành
  • Địa điểm Hà Nội