bệnh viện 354

Bệnh viện Quân y 354

  • Dự án Bệnh viện
  • Hạng mục Hệ thống camera giám sát
  • Thời gian hoàn thành 2019
  • Địa điểm Hà Nội