Quảng trường thành phố Tuyên Quang

Quảng trường thành phố Tuyên Quang

  • Dự án Trụ sở văn phòng
  • Hạng mục Hệ thống camera giám sát
  • Thời gian hoàn thành 2019
  • Địa điểm Lào Cai