Trường ĐH Anh quốc Việt Nam

Trường ĐH Anh quốc Việt Nam

  • Dự án Trường học
  • Hạng mục Hệ thống camera giám sát
  • Thời gian hoàn thành 2019
  • Địa điểm Hà Nội