khu nghỉ dưỡng FLC Quy Nhơn

Khu nghỉ dưỡng FLC Quy Nhơn

  • Dự án Khu nghỉ dưỡng
  • Hạng mục Hệ thống camera giám sát
  • Thời gian hoàn thành
  • Địa điểm Quy Nhơn