Khu nghỉ dưỡng Trà Cổ Long

Khu nghỉ dưỡng Trà Cổ Long

  • Dự án Khu nghỉ dưỡng
  • Hạng mục Hệ thống camera giám sát, wifi marketing
  • Thời gian hoàn thành
  • Địa điểm Quảng Ninh