khu nghỉ dưỡng Ivory
khu nghỉ dưỡng Ivory

Khu nghỉ dưỡng IVORY

  • Dự án Khu nghỉ dưỡng
  • Hạng mục Hệ thống camera giám sát, wifi marketing, hệ thống ICT (mạng nội bộ), âm thanh thông báo.
  • Thời gian hoàn thành
  • Địa điểm Quy Nhơn