Siêu thị BigC Thăng Long (Go Market)

Siêu thị BigC Thăng Long (Go Market)

  • Dự án Trung tâm mua sắm
  • Hạng mục Toàn bộ hệ thống điện nhẹ và hạ tầng an ninh.
  • Thời gian hoàn thành
  • Địa điểm Hà Nội