Nhà máy BLD Việt Nam

Nhà máy BLD Việt Nam

  • Dự án Nhà máy
  • Hạng mục camera giám sát
  • Thời gian hoàn thành 2018
  • Địa điểm KCN Quang Minh, Vĩnh Phúc