Nhà máy Elentec

Nhà máy Elentec

  • Dự án Nhà máy
  • Hạng mục camera giám sát, kiểm soát vào ra
  • Thời gian hoàn thành 2019
  • Địa điểm KCN Quang Minh, Vĩnh Phúc