Nhà máy in thẻ Viette

Nhà máy Viettel

  • Dự án Hệ thống nhà máy
  • Hạng mục Camera giám sát
  • Thời gian hoàn thành 2019
  • Địa điểm TP Hồ Chí Minh
  • Khối khách hàng Việt nam
  • Tổng thầu