Nhà máy Kyocera Việt Nam

Nhà máy Kyocera Việt Nam

  • Dự án Nhà máy
  • Hạng mục camera giám sát, kiểm soát vào ra
  • Thời gian hoàn thành 2019
  • Địa điểm KCN Thăng Long II, Hưng Yên