Trường quốc tế CONCORDIA

  • Dự án Trường học
  • Hạng mục Hạ tầng an ninh
  • Thời gian hoàn thành 2019
  • Địa điểm Đông Anh, Hà Nội