Hồ sơ tài trợ số 24 – bé Nguyễn Thu Thủy

Hồ sơ tài trợ số 24 - Bé Nguyễn Thị Thu Thùy

Kỷ niệm ngày doanh nhân 13/10/2022 PHUCBINH GROUP quyết định tài trợ miễn phí ca mổ tim cho bé Nguyễn Thu Thuỳ 9 tuổi bị suy tim và hở van hai lá, quê tại Võ Nhai Thái Nguyên, số tiền tài trợ là hơn 46 triệu đồng.

Hồ sơ tài trợ số 16 – bé Lê Trọng Nghĩa

Hồ sơ tài trợ số 16 - bé Lê Trọng Nghĩa

Trong những ngày tháng 3/2019, Quỹ mổ tim cho trẻ em nghèo PHUCBINH DONATION đã đồng hành cùng gia đình bé Lê Trọng Nghĩa trong những ngày chữa trị tại Bệnh viện Nhi Đồng TP.HCM và Bệnh viện Tim TP.HCM với tổng số tiền tài trợ 50 triệu đồng.

Hồ sơ tài trợ số 14 – bé Phùng Khánh An

Hồ sơ tài trợ số 14 - Phùng Khánh An

Tháng 1/2019, tại Bệnh viện Nhi Trung ương, đại diện Quỹ mổ tim cho trẻ em nghèo PHUCBINH DONATION đã tài trợ ca phẫu thuật tim của bé Phùng Khánh An số tiền hơn 25 triệu đồng.