Nhà máy AECCOOK Việt Nam

  • Dự án Hệ thống nhà máy
  • Hạng mục ICT, ELV, hạ tầng an ninh và dịch vụ bảo trì
  • Thời gian hoàn thành 2019 - nay
  • Địa điểm Bắc Ninh, Hưng Yên, Đà Nẵng, TP. Hồ Chí Minh, Bình Dương
  • Khối khách hàng Nhật Bản