Nhà máy Brother Việt Nam

  • Dự án Nhà máy
  • Hạng mục Hạ tầng an ninh, hệ thống công nghệ thông tin (ICT) và dịch vụ bảo trì
  • Thời gian hoàn thành 2019 - nay
  • Đơn vị thực hiện Công ty CP Công nghệ Phúc Bình
  • Địa điểm Hải Dương