Nhà máy Texhong Việt Nam

Nhà máy Texhong Việt Nam

  • Dự án Hệ thống nhà máy
  • Hạng mục Hạ tầng an ninh (camera giám sát), hệ thống ICT (mạng nội bộ)
  • Thời gian hoàn thành 2019
  • Địa điểm Quảng Ninh
  • Khối khách hàng Trung Quốc
  • Tổng thầu