nhà máy Hoa Lợi Đạt
nhà máy Hoa Lợi Đạt

Nhà máy Hoa Lợi Đạt

  • Dự án Hệ thống nhà máy
  • Hạng mục Hệ thống ICT & ELV, hạ tầng an ninh, sửa chữa bảo hành điện tử.
  • Thời gian hoàn thành 2019
  • Địa điểm Quảng Ninh
  • Khối khách hàng Trung Quốc
  • Tổng thầu Hợp Lực