nhà máy samsung việt nam

Nhà máy Samsung Việt Nam

  • Dự án Hệ thống nhà máy
  • Hạng mục Camera giám sát
  • Thời gian hoàn thành 2018
  • Địa điểm KCN Yên Phong, Bắc Ninh
  • Khối khách hàng Hàn Quốc