Nhà máy ASEA DAERYUN

Nhà máy ASEA DAERYUN

  • Dự án Hệ thống nhà máy
  • Hạng mục hạ tầng an ninh (camera giám sát, kiểm soát vào ra...), hệ thống ICT (mạng, tổng đài...), hệ thống ELV (âm thanh, đèn chiếu sáng...)
  • Thời gian hoàn thành 2018
  • Địa điểm KCN Phú Hà, Phú Thọ
  • Khối khách hàng Hàn Quốc