Nhà máy Goertek Vina

Nhà máy Goertek vina

  • Dự án Hệ thống nhà máy
  • Hạng mục Hạ tầng an ninh (camera an ninh, kiểm soát vào ra...), hệ thống ICT (mạng nội bộ), hệ thống ELV
  • Thời gian hoàn thành 2019
  • Địa điểm Bắc Ninh, Nghệ An
  • Khối khách hàng Trung Quốc